CROWDFUNDING: one step beyond

Werk van Marita Beukers voor ‘one step beyond’, 2020

Wetenschappelijk onderzoek toont steeds overtuigender aan dat de invloed en effecten van oefeningen als yoga en meditatie een bijzonder heilzame werking hebben, zowel op lichaam als op geest. Zelfs voor mensen met een aardse instelling.
Voor velen leidt dat ook naar ervaringen die losmaken van het dagelijkse leven. Al dan niet spiritueel. De ervaring van het onalledaagse kan aangenaam, helend en verrijkend zijn en hoeft niet te worden geduid of te worden ervaren als goddelijk. Zo speelt in het boeddhisme het hele godsbegrip geen rol.

In het project ‘one step beyond’ gaan we op zoek naar inspiratiebronnen voor zingeving. Is er meer dan de materiële werkelijkheid? Kunnen we verder kijken dan ons dagelijks leven? Wat is dan dat onalledaagse? Zijn er antwoorden te verwachten vanuit het christendom, het boeddhisme, de kabbala, de alchemie, het soefisme of andere -ismen? Zijn dit voor ons relevante boodschappen? Is er een synthese te vinden tussen de ‘oosterse’ verstilling en een actief en kritisch ‘westers’ leven?

Deelnemers

De kunstenaars Marita Beukers, Gerrit Bruins en willem van hest van Stichting KunstWerkt en kunstenaarsvereniging Karmijn, samen met Ron Blom, Hans van der Hooven en Ben Metz. Verder worden kunstenaars van Stichting KunstWerkt uitgenodigd deel te nemen.  

STEUN ONS BOEK

We nodigen iedereen graag uit om ons boek mogelijk te maken. Steun ons, ontvang het boek. Doe wat extra’s: ontvang een origineel kunstwerk, bezoek de tentoonstellingen, de demonstraties, workshops en performances. Kom naar speciale bijeenkomsten met de kunstenaars, met een drankje erbij of een etentje.

In het boek staan interviews  met verschillende aanhangers van spirituele en niet-spirituele levensovertuigingen uit het oosten en uit het westen, boeddhisme, christendom, sjamanisme e. d., beoefenaars van yoga en meditatie, en de kunstwerken die uit dat onderzoek voortkomen. Wij schrijven over de kunstwerken die we hebben gemaakt tijdens het project. Ook geven wij onze visie op het thema . Wat zijn onze opvattingen, ervaringen, twijfels?
Een aanvullend onderdeel in het boek bestaat uit een kort historisch overzicht van het spirituele in de beeldende kunst. Gezien vanuit de kunstenaars: door wie voelen wij ons geïnspireerd?

Oplage: 500. Aantal pagina’s: ca. 120. Formaat: 21×21 cm. Soft-cover, mat gesatineerd. Full-color.

TEGENPRESTATIES

originele kunstwerken, foto's en grafiek in gelimiteerde oplage

– Het boekwerk ‘one step beyond’.

– Originele kunstwerken, foto’s en grafiek in gelimiteerde oplage.

– Vip-rondleidingen-gesprekken door en met de kunstenaars en de geïnterviewden met koffie en thee, een borrelarrangement, een lunch of een diner. 

Hans v.d. Hooven
‘Lichtpuntje 1, 2 of 3’
pouring medium, transparante pigmenten, unica, 20x20cm, gesigneerd, gedateerd, genummerd    

Marita Beukers
‘herfstnacht’
print, 27x20cm op forex van acrylschilderij, oplage 25 gesigneerd, gedateerd, genummerd  
‘Boeddha’
print 20x20cm op forex van foto met houtskool bewerkt, oplage 25 gesigneerd, gedateerd, genummerd
‘zomernacht’
print 27x20cm op forex van acrylschilderij, oplage 25 gesigneerd, gedateerd, genummerd

willem van hest
‘het magische Stonehenge’, eigen sjabloondruk, 7 kleurgangen, 22x25cm, oplage 25, gesigneerd, gedateerd en genummerd

Gerrit Bruins
‘De strijd tussen hemel en aarde’
altaar, diverse objecten, unica, beton en epoxyhars, 12x12x20cm hoog

Ron Blom 
‘eenhoorn’, foto op stevige lichtschuim tegel inclusief magnetisch ophangsysteem,  20x20cm, genummerd en gesigneerd

oplage 25 stuks

 ‘Since its beginnings, art has been concerned with questions of man’s ultimate destiny.’

Met ‘one step beyond’ onderzoeken we:

–      hoe heilzaam meditatieve activiteiten zijn

–      of er meer is dan de materiële werkelijkheid,

–      of en hoe het onalledaagse ons dagelijks leven beïnvloedt,

–      en vragen ons af of het zingevend betekenis kan hebben en geven we dit vorm in beeld en tekst.

Opzet ‘one step beyond’

Beeldend kunstenaars Marita Beukers, Ron Blom, Gerrit Bruins, willem van hest en Hans van den Hooven onderzoeken samen met andere kunstenaars uit Rotterdam en Schiedam hoe het onalledaagse invloed heeft op ons bestaan en hoe ze dat in kunnen zetten in hun werk. We zijn benieuwd naar deze ervaringen en ook naar de effecten van bijvoorbeeld meditatie, yoga en qi gong op henzelf en op bezoekers. En we zijn benieuwd naar mensen die hun leven vormgeven vanuit een westerse,  oosterse of andere spirituele levensinstelling.

Resultaten

–      De interviews worden gebundeld in een boek. Daarin staan de tekst van de interviews die de kunstenaars houden met verschillende aanhangers van spirituele en niet-spirituele levensovertuigingen, beoefenaars van yoga en meditatie uit het oosten en uit het westen, samen met de kunstwerken die uit dat onderzoek voortkomen. De kunstenaars leggen in het boek uit welke kunstwerken hen hebben geïnspireerd voor kunstwerken die ze hebben gemaakt tijdens het project. Een aantal werken zijn hier als illustratie bij deze tekst gebruikt. Ook de kunstenaars geven hun visie op het thema ‘one step beyond’. Een aanvullend onderdeel in het boek bestaat uit een kort historisch overzicht van het spirituele in de beeldende kunst.

–      De video’s van de interviews zijn onderdeel van een documentaire film, samen met de ideeën en ervaringen van de kunstenaars tijdens hun stappen buiten de werkelijkheid en de werken die daaruit zijn ontstaan.

–      De documentaire wordt tijdens verschillende evenementen getoond.

–      Bezoekers van de exposities kunnen tijdens workshops, demonstraties en groepsgesprekken  kennismaken of hun ervaringen verdiepen met oefeningen in meditatie en mindfulness.

–      De werken van de kunstenaars, video’s en documentaire worden in de zomer en herfst van 2021 o.a. getoond tijdens een expositie voor Stichting KunstWerkt in Schiedam en in het najaar tijdens de Kunstroute Kralingen-Crooswijk in Rotterdam.

PROGRAMMA

Zomer 2021 in Schiedam

Start expositie: vrijdag 9 juli 2021

Najaar – oktober 2021 in Rotterdam 

‘One step beyond’ wordt een speciaal programma onderdeel van de Kunstroute Kralingen-Crooswijk. Locatie en programma worden nog nader bepaald.

AANBEVELINGEN

De aanbeveling van Djon Seedorf:


Geraakt door een kunstproject. Soms bestaat een beeld onder mensen, dat je een ‘klik’ moet hebben met een kunstproject om het te kunnen waarderen. Met de ‘klik’ bedoel ik dat je emotioneel geraakt wordt door het kunstproject. Dat lijkt op het romantische beeld van kunstwerken binnen het project waarbij uitgegaan wordt van het vinden van ervaringen die losmaken van het dagelijks leven en resulteren in een speciale band met de bedoelde kunstwerken. Met het project One Step Beyond zoekt de gerenommeerde kunstenaar, Willem van Hest, een persoonlijke beleving, die zijn werk tot zingevende kunst verheft. In de kunstwerken zoekt Willem van Hest samen met andere gepassioneerde kunstenaars het spanningsveld op tussen mens, meditatie en zingeving. Van aaibaarheid, kleurrijk, warm, teder, kwetsbaar tot donker, koud en hard. Juist deze spanningen wil Willem en crew vastleggen in hun werk. Want zijn wij daarom ook vaak niet op zoek naar de ‘klik’ met een kunstwerk? Met  het project ‘’One Step Beyond’’ hoopt men niet meer alleen de kennis en ratio te gebruiken, maar wil men realiseren dat de kijker hun kunstwerk vanuit unieke, hoogst persoonlijke gevoelens en sferen bekijkt.
Ik wens jullie heel veel succes toe.

Djon Louis Seedorf, beeldend kunstenaar; kunstdocent; Denktank Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur; Willem de Kooning Academie – commissielid in het beroepenveld, assessor

De aanbeveling van Wim Erdle:


Kunstproject One Step Beyond lijkt mij een uitstekende manier om mensen te betrekken bij het onalledaagse dan wel het spirituele. Zeker in deze tijd is het zeer belangrijk dat wordt nagedacht over de vraag hoe we verder moeten met ons leven en met onze planeet.
Ik ken Willem van Hest van bijeenkomsten van de Rotterdamse Sangha. Dit is een groep mensen die mediteren in de boeddhistische traditie van de Vietnamese monnik Thich Nhat Hanh. Zelf ben ik sinds 2006 verbonden aan de Rotterdamse Sangha en ik behoor tot een kleine groep mannen en vrouwen die meditatiebijeenkomsten begeleiden. Daarnaast geef ik enkele malen per jaar een gastcollege “Vietnamees Boeddhisme” aan de Hogeschool Rotterdam en ben ik lid van de redactie van het boeddhistische tijdschrift “De Klankschaal”.
Thich Nhat Hanh is vooral bekend als een leraar die het boeddhisme in een hedendaags perspectief plaatst. Het gaat in zijn traditie dan ook niet zozeer om het bestuderen van oude teksten, maar wel om het praktisch nut in het dagelijks leven. Een rode draad daarbij is “leven in aandacht”, ofwel Mindfulness. Een ander belangrijk aspect is het feit dat alles met elkaar verbonden is; Thich Nhat Hanh noemt dit “Interzijn”.
Ik wens de betrokkenen van dit project alle succes toe en kijk uit naar het resultaat!

Wim Erdle, meditatiebegeleider

De aanbeveling van Ilse Hogeweg:


Een hartelijke aanbeveling van het project One Step Beyond. Al een aantal keer heb ik als predikant met plezier samengewerkt met kunstenaar Willem van Hest. Het is van het grootste belang dat er een gesprek voort gaat tussen de kerk en kunstenaars. Wat nemen we waar, en wat is van waarde? ‘Een mens leeft niet van brood alleen’ zegt een bijbeltekst, mensen hebben betekenis en richting nodig. Het project One Step Beyond wil dit vérgaand gaan onderzoeken, in verbinding met andere kunstenaars. Ik kijk uit naar wat dit project naar boven zal brengen.


Ds. Ilse Hogeweg, Predikant PKN

De aanbeveling van Arjen Baas:


Kunstenaar Willem van Hest lanceert een nieuw project. 
Net als zijn vorige projecten ‘Vier de laatste Fase’ en ‘We are nature’ betrekt Willem van Hest daar opnieuw andere kunstenaars bij, vanuit verschillende kunstdisciplines. Dit keer is het thema ‘One step beyond’. Dat ‘beyond’ heeft betrekking op het alledaagse; voorbij het alledaagse. Een boeiend thema! Het houdt ook mij bezig. Vragen over de betekenis van het leven, het contact met de mensen om mij heen en hoe ik daar zelf mee omga. 
Hoe verhoud ik mij tot anderen, tot de aarde en tot het grotere? Vanuit een behoefte aan contacten en ervaringen die dieper gaan en de ziel raken… Voorbij het alledaagse.
In de kunst, de literatuur, de poëzie, overal is dit thema terug te zien, als je er maar oog en oor voor hebt. Zelfs in de architectuur. Het Bijbelse verhaal over de toren van Babel is daar een mooi voorbeeld van. Prachtig geschilderd door Pieter Bruegel. Het symboliseert een ultieme poging god te bereiken en leidt uiteindelijk tot een spraakverwarring, tot het elkaar niet meer begrijpen. Met alle gevolgen van dien.
Ook op dit thema is Willem van Hest opnieuw geboeid door de interacties tussen de kunstenaars onderling en die tussen kunstenaar en toeschouwer. Interacties die vervolgens worden verbeeld in verschillende kunstvormen. Die komen uiteindelijk in een boek terecht. Bij het project ‘vier de laatste fase’, over ouder worden, leverde dat boeiende kunstwerken op en ontroerende persoonlijke bespiegelingen. Het thema One step Beyond heeft alles in zich om minstens zo’n mooi resultaat op te leveren. Ik zie ernaar uit.

Arjen Baas, voorzitter Stichting Kunstwerkt; voorzitter Kunstroute Kralingen-Crooswijk