Love is All

liefde en mededogen als bindende kracht

Beeldend kunstenaars Marita Beukers, Ron Blom, Wouter Julien van den Haak, Willem van Hest, Hans van den Hooven en Bernard Metz, verzameld in collectief – de ontmoeting-, onderzoeken de bindende kracht van liefde en mededogen.
Eerder organiseerden zij, met een groot aantal gasten, het succesvolle project  Vier de laatste faseLeef je uit-

Aanleiding
De laatste jaren waait er een gure wind door Nederland. Een wind die ook na het herstel van de economische crisis onverminderd onbehagen schept bij velen. Een onbehagen dat op vele plekken leidt tot een afnemend begrip voor de ander, een roep om een sterke leider of het kwaadaardig beschuldigen van medeburgers. Dreigende taal, gebrek aan respect en wentelen in het eigen gelijk lijken zo eerder norm dan uitzondering te worden.
Kunnen liefde en mededogen de bindende kracht zijn als antwoord op de vragen van deze tijd? Wij denken van wel. Daarom de hoogste tijd voor een onderzoek naar de kracht van liefde en mededogen. Tijd voor het project: Love is All: over de bindende kracht van liefde en mededogen.


Inspiratie
Als kinderen van de jaren 60 en 70 zijn wij het geloof in de bindende kracht van liefde niet verloren. Wij herinneren ons nog goed hoe de wereld na de grauwe wederopbouwjaren ruimte bood voor welzijn, vrijheid en liefde. Wij maakten mee hoe ook in de beeldende kunst op veel plekken een andere wind ging waaien. Hoe Joseph Beuys verklaarde dat iedereen kunstenaar is. Hoe Community Art werd geboren.
Hoop
Wij ontdekken zo ook steeds meer hoopvolle ontwikkelingen. De digitale revolutie biedt kansen voor het ontstaan van nieuwe gemeenschappen. Transition Town en  de Moestuinbeweging maar ook de democratische experimenten van Jonas Staal in Koerdistan en de Club2000 van David van Reybroeck.  Er ontstaan overal nieuwe samenwerkingen, coöperaties en broedplaatsen waar mensen graag samen willen werken.
En is  het boekje “Een Jihad van Liefde” geschreven door een Brusselse metrobestuurder en moslim na de dood van zijn vrouw bij de aanslagen daar, niet een voorbode van nieuwe hoop?
In dit project onderzoeken wij, met onze middelen, hoe liefde en mededogen ons kunnen helpen om een eigentijds antwoord te geven. Wij willen onderzoeken hoe liefde en mededogen weer een verbindende kracht tussen mensen kan zijn. Hoe wij dat wat ons allen bindt sterker kunnen laten zijn dan dat wat ons allen scheidt.
Een maatschappelijk kunstproject
Collectief-de ontmoeting- maakt van ‘love is all’ nog nadrukkelijker dan voorheen een maatschappelijk project. Met behulp van beeldende kunst, poëzie, muziek, film, theater en filosofie geven wij dit project vorm.
Bij  –leef je uit – vier de laatste fase- hebben we gemerkt hoe goed tekst en beeld elkaar versterken. Net als muziek en poëzie dat kunnen. Ook nu zoeken we weer nadrukkelijk naar samenwerking met een omgeving die vaak niet direct vertegenwoordigd is in de kunstwereld: buurtbewoners, scholen, seniorencentra. We nodigen mensen daarom actief uit hun eigen verhaal op hun eigen wijze te vertellen, te verbeelden of te laten horen.
Proveniersbuurt
We voeren het programma uit in de Proveniersbuurt tussen 14 februari en 4 maart 2018. Een vervolg kan wellicht plaatsvinden in ZOHO in samenwerking met het collectief Time Window in de loop van 2018. In de Proveniersbuurt werken we samen met de bezoekers van activiteitencentrum De Waerschut. Bovendien nodigen we kinderen en volwassen bewoners uit via het nabijgelegen Huis van de Wijk De Propellor. Galerie Hans van den Hooven is weer de plek waar de deelnemende kunstenaars hun werk laten zien. In Theater Het Kapelletje wordt een theaterstuk met buurtbewoners rondom het –love is all-thema opgevoerd, waarbij wij ook van de nieuwe expositieruimte gebruik zullen maken.
Verschillende groepen en gastkunstenaars zijn inmiddels benaderd en blijken geïnteresseerd te zijn om mee te doen, zoals de schildergroep Tableau Vivant, het buurtkoor De Straatklinkers, Theatergroep TOR (Theatergroep Oude Rotten) en Salon Zonneveld. Bovendien kan de totstandkoming van het Kunstwerk in de steeg naast het Kapelletje er heel goed bij aansluiten
Het project is nadrukkelijk bedoeld als inspiratie voor heel Rotterdam, waarbij dit eerste project de aanjager is voor een estafette van vervolgprojecten in andere delen van de stad.
Laat 2018 het Rotterdamse jaar van de liefde worden!

Deelprojecten

Love is all
Is de titel van het gehele programma van dit community art project. En de titel van het begeleidend boekje met een beeldend verslag van het project, interviews over liefde, en portretten van de geïnterviewden. Geïllustreerd met kunstwerken van de exposerende kunstenaars.
Liefde is…
Een serie korte films waarin Rotterdammers van verschillende leeftijd en met verschillende culturele achtergrond vertellen wat liefde voor hen is.
Kracht van Liefde
Tentoonstelling en workshops van de organiserende kunstenaars in Galerie Hans van den Hooven.
Tentoonstelling van kunstenaars van schildergroep Tableau Vivant in Galerie het kapelletje.
LiefdesKracht
Workshopprogramma en expositie van ouderen in De Waerschut.
LiefdesLessen
Workshops taaldruk en interviews in Huis van de Wijk De Propellor en een tentoonstelling in de foyer van Het Kapelletje.
De tijd en de liefde (werktitel)
Theaterperformances door Theaterwerkplaats voor Ouwe Rotten gebaseerd op de verhalen van ouderen over liefde.
Voorlopige planning
Het project wordt gepresenteerd en deels uitgevoerd tussen woensdag 14 februari en zondag 4 maart 2018.  De aftrap van het project vind plaats op Valentijnsdag 2018, woensdag 14 februari, met de presentatie van kunstwerken in Het Kapelletje en de premiere van De tijd en de liefde.  Op zondag 18 februari is de opening van de tentoonstelling Kracht van Liefde van de zes organiserende kunstenaars in Galerie Hans van den Hooven en de expositie LiefdesKracht van deelnemende ouderen in De Waerschut en het werk van derden (waaronder Schildergroep Tableau Vivant) op diverse locaties in de buurt.
Op zondag 4 maart is de afsluiting in Het Kapelletje of De Waerschut.
Het project vormt de opmaat voor een jaar lang liefde in Rotterdam. Het jaar van de liefde wordt afgesloten met een presentatie van het PoesieAlbum en de bijbehorende kunstwerken van amateurs en professionals.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *