EXPO one step beyond

er is meer tussen hemel en aarde

expositie, boek, film, performance, workshops & gesprekken – het programma van de expo in Schiedam

Wat is de zin van meditatie, mindfulness en spiritualiteit? Wij hebben als beeldend kunstenaars een onderzoek gedaan naar de (on)zin van meditatie en het niet-alledaagse met mensen die ervaring hebben met yoga, meditatie, oosterse en westerse spiritualiteit en met elkaar.

We presenteren onze kunstwerken, een film, een boek, workshops en gesprekken.

Deelnemende kunstenaars: Judith Aardse, Marita Beukers, Ron Blom, Gerrit Bruins, Ilona Bruins, Kaije Feenstra, willem van hest, Hans van den Hooven, Ben Metz en Vera Whistler-Witleer

programma

er is meer tussen hemel en aarde
expositie, boek, film, performance, workshops & gesprekken – het programma van de expo in Schiedam
Wat is de zin van meditatie, mindfulness en spiritualiteit? Wij hebben als beeldend kunstenaars een onderzoek gedaan naar de (on)zin van meditatie en het niet-alledaagse met mensen die ervaring hebben met yoga, meditatie, oosterse en westerse spiritualiteit en met elkaar.

We presenteren onze kunstwerken, een film, een boek, workshops en gesprekken.

Deelnemende kunstenaars: Judith Aardse, Marita Beukers, Ron Blom, Gerrit Bruins, Ilona Bruins, Kaije Feenstra, willem van hest, Hans van den Hooven, Ben Metz en Vera Whistler-Witleer

programma

Zo. 11 juli

– 15.30 uur – Opening Sjamanistische performance Vera Witleer-Whistler & Ron Blom ‘being present’

– Inleiding willem van hest & introductie deelnemende kunstenaars

Zo. 18 juli

– 11.30 uur – Yoga workshop door Dorine van der Beek – geef je op via de mail van Dorine: dorine@nullyogabeweegtje.nl

– 14 uur – Groepsgesprek met kunstenaars, yogadocente Dorine, Qigong instructeur Leen Steen en bezoekers begeleid door Cilia Batenburg

Zo. 25 juli

  • 11.30 uur – Qigong kennismakingsles door Leen Steen– geef je op via de mail van Leen: leen@nullmu-long.nl

– 14 uur – Gedachten van predikant Ilse Hogeweg over westerse en oosterse spiritualiteit.

Na afloop gelegenheid vragen te stellen en in gesprek te gaan.

– Film première ‘one step beyond’ van Ron Blom

– Boek presentatie ‘one step beyond – er is meer tussen hemel en aarde’

Zo 1 augustus
Finissage

– 13.30 uur – 1e optreden jazztrio B10, Henk Scheepstra: piano; Laura van Dijke: dwarsfluit; Hans van den Hooven: zang, met jazz standards

– 14 uur – Taartproeverij geïnspireerd op de beeldige taarten in de etalage van Pita delicatessen, Hoogstraat 68, een initiatief Van Yvon Koopman

– 15.30 uur – ‘God is liefde’ – column van voorzitter Arjen Baas

– 16 uur – 2e optreden jazztrio B10, Henk Scheepstra

EXPO one step beyond

EXPO one step beyond

Werk van Marita Beukers voor ‘one step beyond’, 2020

er is meer tussen hemel en aarde 

expositie, boek, film, performance, workshops & gesprekken - het programma van de expo in Schiedam

Wat is de zin van meditatie, mindfulness en spiritualiteit? Wij hebben als beeldend kunstenaars een onderzoek gedaan naar de (on)zin van meditatie en het niet-alledaagse met mensen die ervaring hebben met yoga, meditatie, oosterse en westerse spiritualiteit en met elkaar.

We presenteren onze kunstwerken, een film, een boek, workshops en gesprekken.

Deelnemende kunstenaars: Judith Aardse, Marita Beukers, Ron Blom, Gerrit Bruins, Ilona Bruins, Kaije Feenstra, willem van hest, Hans van den Hooven, Ben Metz en Vera Whistler-Witleer

programma

 

Zo. 11 juli

– 15.30 uur – Opening Sjamanistische performance Vera Witleer-Whistler & Ron Blom ‘being present’

– Inleiding willem van hest & introductie deelnemende kunstenaars

 

Zo. 18 juli

– 11.30 uur – Yoga workshop door Dorine van der Beek – geef je op via de mail van Dorine: dorine@nullyogabeweegtje.nl

– 14 uur – Groepsgesprek met kunstenaars, yogadocente Dorine, Qigong instructeur Leen Steen en bezoekers begeleid door Cilia Batenburg

 

Zo. 25 juli

11.30 uur – Qigong kennismakingsles door Leen Steen– geef je op via de mail van Leen: leen@nullmu-long.nl

– 14 uur – Gedachten van predikant Ilse Hogeweg over westerse en oosterse spiritualiteit.

Na afloop gelegenheid vragen te stellen en in gesprek te gaan.

– Film première ‘one step beyond’ van Ron Blom

– Boek presentatie ‘one step beyond – er is meer tussen hemel en aarde’

 

Zo 1 augustus

Finissage – 13.30 uur – 1e optreden jazztrio B10, Henk Scheepstra: piano; Laura van Dijke: dwarsfluit; Hans van den Hooven: zang, met jazz standards

– 14 uur – Taartproeverij geïnspireerd op de beeldige taarten in de etalage van Pita delicatessen, Hoogstraat 68, een initiatief Van Yvon Koopman

– 15.30 uur – ‘God is liefde’ – column van voorzitter Arjen Baas

– 16.00 uur – 2e optreden jazztrio B10, Henk Scheepstra

– 16.30 uur – Jury beoordeling bekendmaking van de beeldige taarten trofee

 ‘Since its beginnings, art has been concerned with questions of man’s ultimate destiny.’

Stichting KunstWerkt Boterstraat 81 3111 NB Schiedam info@nullstichtingkunstwerkt.nl www.stichtingkunstwerkt.nl facebook.com/stichtingkunstwerkt

Ruimte in Beweging is geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur.
Boterstraat 81, Schiedam
Sinds de jaren negentig verenigt Stichting KunstWerkt een grote groep kunstenaars uit Schiedam en omgeving.

In Ruimte in Beweging organiseert de stichting per jaar een tiental tentoonstellingen en daaraan gerelateerde activiteiten. De exposities in Ruimte in Beweging zijn een ontmoetingsplaats om ideeën en inspiratie te delen, maar ook een brug van kunstenaar naar publiek

Opzet ‘one step beyond’

Beeldend kunstenaars Marita Beukers, Ron Blom, Gerrit Bruins, willem van hest en Hans van den Hooven onderzoeken samen met andere kunstenaars uit Rotterdam en Schiedam hoe het onalledaagse invloed heeft op ons bestaan en hoe ze dat in kunnen zetten in hun werk. We zijn benieuwd naar deze ervaringen en ook naar de effecten van bijvoorbeeld meditatie, yoga en qi gong op henzelf en op bezoekers. En we zijn benieuwd naar mensen die hun leven vormgeven vanuit een westerse,  oosterse of andere spirituele levensinstelling.

Resultaten

–      De interviews worden gebundeld in een boek. Daarin staan de tekst van de interviews die de kunstenaars houden met verschillende aanhangers van spirituele en niet-spirituele levensovertuigingen, beoefenaars van yoga en meditatie uit het oosten en uit het westen, samen met de kunstwerken die uit dat onderzoek voortkomen. De kunstenaars leggen in het boek uit welke kunstwerken hen hebben geïnspireerd voor kunstwerken die ze hebben gemaakt tijdens het project. Een aantal werken zijn hier als illustratie bij deze tekst gebruikt. Ook de kunstenaars geven hun visie op het thema ‘one step beyond’. Een aanvullend onderdeel in het boek bestaat uit een kort historisch overzicht van het spirituele in de beeldende kunst.

–      De video’s van de interviews zijn onderdeel van een documentaire film, samen met de ideeën en ervaringen van de kunstenaars tijdens hun stappen buiten de werkelijkheid en de werken die daaruit zijn ontstaan.

–      De documentaire wordt tijdens verschillende evenementen getoond.

–      Bezoekers van de exposities kunnen tijdens workshops, demonstraties en groepsgesprekken  kennismaken of hun ervaringen verdiepen met oefeningen in meditatie en mindfulness.

–      De werken van de kunstenaars, video’s en documentaire worden in de zomer en herfst van 2021 o.a. getoond tijdens een expositie voor Stichting KunstWerkt in Schiedam en in het najaar tijdens de Kunstroute Kralingen-Crooswijk in Rotterdam.

AANBEVELINGEN

De aanbeveling van Djon Seedorf:


Geraakt door een kunstproject. Soms bestaat een beeld onder mensen, dat je een ‘klik’ moet hebben met een kunstproject om het te kunnen waarderen. Met de ‘klik’ bedoel ik dat je emotioneel geraakt wordt door het kunstproject. Dat lijkt op het romantische beeld van kunstwerken binnen het project waarbij uitgegaan wordt van het vinden van ervaringen die losmaken van het dagelijks leven en resulteren in een speciale band met de bedoelde kunstwerken. Met het project One Step Beyond zoekt de gerenommeerde kunstenaar, Willem van Hest, een persoonlijke beleving, die zijn werk tot zingevende kunst verheft. In de kunstwerken zoekt Willem van Hest samen met andere gepassioneerde kunstenaars het spanningsveld op tussen mens, meditatie en zingeving. Van aaibaarheid, kleurrijk, warm, teder, kwetsbaar tot donker, koud en hard. Juist deze spanningen wil Willem en crew vastleggen in hun werk. Want zijn wij daarom ook vaak niet op zoek naar de ‘klik’ met een kunstwerk? Met  het project ‘’One Step Beyond’’ hoopt men niet meer alleen de kennis en ratio te gebruiken, maar wil men realiseren dat de kijker hun kunstwerk vanuit unieke, hoogst persoonlijke gevoelens en sferen bekijkt.
Ik wens jullie heel veel succes toe.

Djon Louis Seedorf, beeldend kunstenaar; kunstdocent; Denktank Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur; Willem de Kooning Academie – commissielid in het beroepenveld, assessor

De aanbeveling van Wim Erdle:


Kunstproject One Step Beyond lijkt mij een uitstekende manier om mensen te betrekken bij het onalledaagse dan wel het spirituele. Zeker in deze tijd is het zeer belangrijk dat wordt nagedacht over de vraag hoe we verder moeten met ons leven en met onze planeet.
Ik ken Willem van Hest van bijeenkomsten van de Rotterdamse Sangha. Dit is een groep mensen die mediteren in de boeddhistische traditie van de Vietnamese monnik Thich Nhat Hanh. Zelf ben ik sinds 2006 verbonden aan de Rotterdamse Sangha en ik behoor tot een kleine groep mannen en vrouwen die meditatiebijeenkomsten begeleiden. Daarnaast geef ik enkele malen per jaar een gastcollege “Vietnamees Boeddhisme” aan de Hogeschool Rotterdam en ben ik lid van de redactie van het boeddhistische tijdschrift “De Klankschaal”.
Thich Nhat Hanh is vooral bekend als een leraar die het boeddhisme in een hedendaags perspectief plaatst. Het gaat in zijn traditie dan ook niet zozeer om het bestuderen van oude teksten, maar wel om het praktisch nut in het dagelijks leven. Een rode draad daarbij is “leven in aandacht”, ofwel Mindfulness. Een ander belangrijk aspect is het feit dat alles met elkaar verbonden is; Thich Nhat Hanh noemt dit “Interzijn”.
Ik wens de betrokkenen van dit project alle succes toe en kijk uit naar het resultaat!

Wim Erdle, meditatiebegeleider

De aanbeveling van Ilse Hogeweg:


Een hartelijke aanbeveling van het project One Step Beyond. Al een aantal keer heb ik als predikant met plezier samengewerkt met kunstenaar Willem van Hest. Het is van het grootste belang dat er een gesprek voort gaat tussen de kerk en kunstenaars. Wat nemen we waar, en wat is van waarde? ‘Een mens leeft niet van brood alleen’ zegt een bijbeltekst, mensen hebben betekenis en richting nodig. Het project One Step Beyond wil dit vérgaand gaan onderzoeken, in verbinding met andere kunstenaars. Ik kijk uit naar wat dit project naar boven zal brengen.


Ds. Ilse Hogeweg, Predikant PKN

De aanbeveling van Arjen Baas:


Kunstenaar Willem van Hest lanceert een nieuw project. 
Net als zijn vorige projecten ‘Vier de laatste Fase’ en ‘We are nature’ betrekt Willem van Hest daar opnieuw andere kunstenaars bij, vanuit verschillende kunstdisciplines. Dit keer is het thema ‘One step beyond’. Dat ‘beyond’ heeft betrekking op het alledaagse; voorbij het alledaagse. Een boeiend thema! Het houdt ook mij bezig. Vragen over de betekenis van het leven, het contact met de mensen om mij heen en hoe ik daar zelf mee omga. 
Hoe verhoud ik mij tot anderen, tot de aarde en tot het grotere? Vanuit een behoefte aan contacten en ervaringen die dieper gaan en de ziel raken… Voorbij het alledaagse.
In de kunst, de literatuur, de poëzie, overal is dit thema terug te zien, als je er maar oog en oor voor hebt. Zelfs in de architectuur. Het Bijbelse verhaal over de toren van Babel is daar een mooi voorbeeld van. Prachtig geschilderd door Pieter Bruegel. Het symboliseert een ultieme poging god te bereiken en leidt uiteindelijk tot een spraakverwarring, tot het elkaar niet meer begrijpen. Met alle gevolgen van dien.
Ook op dit thema is Willem van Hest opnieuw geboeid door de interacties tussen de kunstenaars onderling en die tussen kunstenaar en toeschouwer. Interacties die vervolgens worden verbeeld in verschillende kunstvormen. Die komen uiteindelijk in een boek terecht. Bij het project ‘vier de laatste fase’, over ouder worden, leverde dat boeiende kunstwerken op en ontroerende persoonlijke bespiegelingen. Het thema One step Beyond heeft alles in zich om minstens zo’n mooi resultaat op te leveren. Ik zie ernaar uit.

Arjen Baas, voorzitter Stichting Kunstwerkt; voorzitter Kunstroute Kralingen-Crooswijk