preview van 5 kunstenaars in de Waerschut


 Marita Beukers ‘Herinnering aan jou’  
Zolang de bel leefde, was de bellenblazer buiten zichzelf geweest, als hing het voortbestaan van de bol af van het feit dat hij gehuld bleef in een meezwevende aandacht.  Op de plek waar de bol uiteenspat, blijft de uit haar lichaam getreden ziel van de bellenblazer een ogenblik lang alleen achter, als had ze zich op een gezamenlijke expeditie begeven en halverwege haar partner verloren. ( Peter Sloterdijk, Sferen)

Marita Beukers, Ron Blom, Wouter Julien van den Haak, Willem van Hest en Hans van den Hooven laten u kennis maken met hun werk in de Waerschut, Van Waerschutstraat 11 in de Proveniersbuurt, achter het centraal station in Rotterdam-Noord.

De Waerschut is een multicultureel ontmoetingscentrum voor ouderen en vrouwen. De Waerschut is iedere werkdag geopend van 09:00 uur tot 16:30 uur.

In het project ‘leef je uit’ wordt de fase van de ouderdom onderzocht door beeldend kunstenaars Marita Beukers, Ron Blom, Wouter Julien van den Haak, Willem van Hest en Hans van den Hooven, samen met een aantal buurtbewoners en gastkunstenaars. Net als iedereen komen ook zij daar ook onvermijdelijk in terecht. Voor velen en ook voor hen is dat een periode van bezinning.

Het thema wordt bezien door hun ogen, beschreven met hun woorden, uitgedrukt in hun beelden, foto’s, film, installaties, tekeningen en teksten.

Maar ook door de ogen, de mond en de handen van anderen. De kunstenaars delen het podium met hun hun woorden en beelden. Ze nodigen buurtbewoners en gastkunstenaars uit via interviews, tekeningen en schilderijen vorm te geven aan hun ideeën en gevoelens rondom het thema.

5 maart 2 uur ’s middags opening ‘leef je uit’ in de Waerschut

Een tweetal ‘leef je uit’- tentoonstellingen openen vanaf zaterdag 5 maart 2 uur ’s middags in de Waerschut. Vervolgens openingen vanaf 3 uur in de Provenier om te eindigen in Galerie Hans van den Hooven, aan het Proveniersplein.

Introductie van de kunstenaars

Tot die tijd laten Marita Beukers, Ron Blom, Wouter Julien van den Haak, Willem van Hest en Hans van den Hooven u dus kennis maken met het werk dat zij hebben gemaakt voordat ze aan de gang gingen met ‘leef je uit’.