Poeziemiddag, 6 maart 2016 De Provenier

Op zondagmiddag 6 maart vulde de zaal zich langzaam, maar om vier nestelden zich ruim, zeventig mensen in en rond de fauteuiltjes van de Provenier. Temidden van de werken van de schildergroep Tableau Vivant barstten de eerste tonen los van Saxes of Schiebroek.

Joost Zwijnenburg voegde zich er in allerijl bij. Het trio bestaat uit Ruud Bergamin, Jaco Jacobs Het feest kon beginnen. Els van Teeffelen leidde de dichters in met een korte

Persoonlijke noot. Karen Wassink gaf als eerste acte de presance, vervolgens las Frank Vingerhoets voor uit zijn tweede bundel en Elsje Romijn gaf een hommage aan het  werk van haar favoriete dichters, o.a. Leo Vroman. Diet van Velzel trakteerde ons op een verhaal voor uit haar boek Roses are red, begeleid door Ruud Bergamin.

Na de Pauze trad performer in poezie Jet Valk op swingende

wijze op onder begeleiding van Ruud Bergamin. Gevolgd door Wilma Blanken.

Zij liet ons haar gedicht horen dat zij schreef ter gelegenheid van het overlijden van Frans Vogel.Elly Ramirez verraste het publiek met een debuut. Geheel geinspireerd op het thema van de manifestatie.Hein van den Assem bracht ons met zijn voor deze poeziemiddag gekozen  ingetogen poezie weer even met onze voeten op de aarde.

De middag stond ook open voor spontaan optredende dichters.

Martin meldde zich daags tevoren. Hij had wel een oeuvre dat toepasselijk zou zijn.

Niets was minder waar. Hij varieerde telkenmale op het thema dood. Doodgewoon.

Martin van Blaricum blijkt zeker in het geheugen hangen.

Els van Teeffelen sloot de rij. Zij las enkele gedichten voor uit het boek Uit de Kunst Gedicht, waaronder sonnetten en enkele meer lichtvoetige gedichten. Mooie middag was het.

Els v T

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *